Bộ chuyên ngành đề xuất bỏ quy định phòng karaoke tối thiểu 20m²

 Bộ chuyên ngành đề xuất bỏ quy định phòng karaoke tối thiểu 20m²

Lực lượng chức năng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy của một quán karaoke ở TP.HCM – Ảnh: MINH HÒA

Bộ Tư pháp đang thẩm định nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định 54/2019 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường. Dự thảo nghị định do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng.

Bỏ điều khoản phòng vũ trường mang dung tích từ 80m²

Dự thảo tờ trình nêu rõ hiện nay, một số quy định tại nghị định 54 đã phát sinh những tồn tại, vướng mắc, gây khó khăn cho tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh karaoke, vũ trường, cần mang sự điều chỉnh.

Theo đó, một số quy định về điều kiện kinh doanh ko còn phù hợp với thực tế, chưa cập nhật theo những văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

Như điều kiện phòng hát phải mang dung tích sử dụng từ 20m2 trở lên, ko kể công trình phụ dung tích đối với cơ sở karaoke.

Điều kiện phòng vũ trường phải mang dung tích sử dụng từ 80 m2 trở lên, ko kể công trình phụ đối với dịch vụ vũ trường mang tính chất cần, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong lúc thực tế đa số những cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường được chuyển đổi từ nhà ở hộ gia đình.

ngoại trừ đó, qua mô tả, điều kiện này cũng ko mang ý nghĩa cho việc đảm bảo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở.

Từ đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bỏ quy định dung tích phòng hát karaoke tối thiểu 20 m2 và phòng vũ trường mang dung tích từ 80 m2, ko kể công trình phụ.

Cùng với đó, theo quy định hiện hành, vị trí kinh doanh karaoke, vũ trường phải cách trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, di tích lịch sử, văn hóa từ 200 m. Cơ quan soạn thảo cũng đề nghị bỏ nội dung này.

Góp ý về nội dung này, Sở Văn hóa và thể thao Hà Nội đề xuất giữ nguyên quy định khoảng cách tối thiểu từ quán karaoke, vũ trường tới trường học, bệnh viện.

Bởi theo Sở này, những cơ sở kinh doanh này tiêu sử dụng nhạc mạnh, độ ồn và độ rung lớn, ảnh hưởng cùng đồng xung quanh, nhất là những nơi cần yên tĩnh như trường học, bệnh viện, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

Đề xuất bỏ khoảng cách tối thiểu còn làm cơ quan chức năng địa phương khó xử lý vi phạm tiếng ồn lúc những quán karaoke, vũ trường sử dụng nhạc mạnh. Cơ quan chức năng hiện chưa mang phương tiện hữu hiệu đo cường độ, âm lượng, độ rung của âm thanh phát ra từ những cơ sở này.

Cùng với đó, cơ quan soạn thảo đề xuất bổ sung yêu cầu cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường phải bảo đảm tuân thủ những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và những tiêu chuẩn áp dụng, liên quan tới phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường.

tất nhiên đó, UBND cấp tỉnh mang thẩm quyền cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke hoặc dịch vụ vũ trường.

Việc phân cấp, ủy quyền thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi giấy phép đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương.

Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an mang trách nhiệm hướng dẫn việc áp dụng những quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và những tiêu chuẩn áp dụng, liên quan tới phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh dịch vụ vũ trường

Nhiều nội dung chưa cụ thể, gây khó cho người dân, doanh nghiệp

Trước đó, cơ quan soạn thảo cho rằng những điều kiện kinh doanh tại nghị định 54 cũng chưa cụ thể hóa những nội dung, dẫn chiếu tới những quy định của pháp luật về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, những tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia khác mang liên quan một cách thống nhất, mang hệ thống.

Từ đó, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu, thực hiện những quy định.

Cùng với đó, quy định về trình tự, thủ tục thẩm định thực tế những vị trí kinh doanh trước lúc cấp phép đã được quy định, nhưng chưa cụ thể được thành phần, phân định trách nhiệm giữa những sở, ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong công tác cấp giấy phép, kiểm tra, thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường, ảnh hưởng tới hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Giữa tháng 11-2023, Thủ tướng giao Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch nghiên cứu sửa quy định cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo trình tự rút gọn, hoàn thành trong tháng 12.

Chỉ đạo được đưa ra lúc nhiều hộ kinh doanh karaoke kiến nghị hướng dẫn quy chuẩn phòng cháy chữa cháy để tháo gỡ khó khăn cho ngành nghề này.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *