Con đã xử lý rồi

 Con đã xử lý rồi

Con đã xử lý rồi

Viên từ nhà sau chạy lên khoe với mẹ!
– Viên: Mẹ ơi! Mẹ , nồi cơm của mẹ bị nhão đấy. Nhưng không sao, con đã xử lý rồi
– Mẹ: Con gái mẹ giỏi thế. Vậy con làm cách nào?
– Viên: Thưa mẹ, con cho them hai ca nước nữa để nó thành cháo luôn.
– Mẹ: Trời !!!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *