111 nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII

 111 nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII

Tiếp tục chương trình làm việc tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2023 – 2028), chiều 26/12, Đại hội họp phiên toàn thể, tiến hành những thủ tục bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII.

Thay mặt đoàn giám đốc Đại hội, giám đốc Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết, theo quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII sẽ gồm 119 Ủy viên. Tại Đại hội sẽ bầu 111 Ủy viên, sau đó sẽ bổ sung 8 Ủy viên vào thời gian thích hợp. 

100% đại biểu nhất trí với danh sách được đề cử và tiến hành bỏ phiếu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

giám đốc Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Sau quá trình kiểm phiếu, Đại hội Hội Nông dân Việt Nam thông báo kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 111 nhân sự trúng cử.

Tối cùng ngày, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII họp Hội nghị lần thứ nhất bầu Ủy viên Ban Thường vụ, giám đốc và những Phó giám đốc Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

những đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Theo kế hoạch, ngày 27/12, Đại hội tiến hành phiên bế mạc.

Tại phiên bế mạc, Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ ra mắt Đại hội.

Anh Văn

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *