16 thông điệp truyền thông phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế

Bộ Y tế đã xây dựng Kế hoạch số 1446/KH-BYT ngày 20/11/2023 triển khai những hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh năm 2023 nhằm tăng ý thức của người dân; tăng cường sự tham gia của những cấp, những ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương và cùng đồng trong việc sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh…

Theo đó, những thông điệp truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế phòng, chống dịch bệnh 2023 – ngày 27/12 với chủ đề “Toàn dân, toàn xã hội tham gia phòng, chống dịch bệnh”, được Bộ Y tế đã xây dựng bao gồm.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *