168 dự án điện mặt trời được bổ sung sai quy định, cao gấp 17,3 lần quy hoạch

 168 dự án điện mặt trời được bổ sung sai quy định, cao gấp 17,3 lần quy hoạch

Tại thông báo kết luận thanh tra, việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và thêm tiền để phát triển xây dựng những công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã nêu rõ những vi phạm trong việc phê duyệt bổ sung 168 dự án nguồn điện mặt trời với tổng công suất 14.707 MW vào quy hoạch điện lực những cấp trong giai đoạn 2016 – 2020.

Hàng trăm dự án điện mặt trời bị kết luận sai phạm quy hoạch. (Ảnh minh họa: EVN).

Hàng trăm dự án điện mặt trời bị kết luận sai phạm quy hoạch. (Ảnh minh họa: EVN).

Theo đó, Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch điện lực cấp tỉnh 114 dự án điện mặt trời với tổng công suất 4.166 MW mang tiến độ vận hành trong giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó 92 dự án với tổng công suất 3.194 MW phê duyệt bổ sung riêng lẻ vào quy hoạch phát triển điện lực của 23 tỉnh.

Việc phê duyệt bổ sung riêng lẻ vào quy hoạch trên cơ sở đề nghị của UBND những tỉnh xuất phát từ đề nghị của những chủ thêm tiền để phát triển. Trong đó 15/23 tỉnh ko quy hoạch thêm tiền để phát triển điện mặt trời trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh và ko mang quy hoạch điện mặt trời tới năm 2020 của 63 tỉnh, thành phố được lập, phê duyệt theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg.

Vì vậy, việc Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung dự án là ko mang căn cứ pháp lý về quy hoạch (ko mang quy hoạch), vi phạm khoản một Điều 4 Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg.

Tổng công suất nguồn điện mặt trời tới năm 2020 được phê duyệt tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh là 850 MW. Nhưng Bộ Công Thương đã tham mưu, trình Thủ tướng phê duyệt bổ sung riêng lẻ 54 dự án với tổng công suất 10.521 MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Trong lúc đó ko hoàn thành những yêu cầu về quy hoạch theo quy định.

lúc xây dựng Quy hoạch điện VII điều chỉnh, Viện Năng lượng đã đưa ra 3 phương án phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo; sau lúc phân tích, tính toán và cân đối toàn hệ thống, Viện Năng lượng đã đề xuất lựa tìm phương án một là phát triển nguồn năng lượng tái tạo theo mô tả thông tin tính khả thi, được Hội đồng thẩm định và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quy hoạch điện VII.

Vì vậy, việc phê duyệt bổ sung nhiều dự án nguồn điện mặt trời, tập trung đại khái ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên, cần phải mang quy hoạch tổng thể về thêm tiền để phát triển nguồn, lưới truyền tải, giải tỏa công suất,… nhưng thực tế đã ko thực hiện.

Việc Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung những dự án điện mặt trời ko quá 50 MW vào Quy hoạch điện lực cấp tỉnh, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung những dự án điện mặt trời trên 50 MW vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh – mà ko lập quy hoạch điều chỉnh, ko lập quy hoạch theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg, dẫn tới việc phê duyệt bổ sung những dự án ko mang căn cứ pháp lý về quy hoạch. Ngoài ra, còn ko đảm bảo khó trong thu hút thêm tiền để phát triển, ko đảm bảo minh bạch, nguy cơ phát sinh cơ chế xin – cho.

Theo kết luận của TTCP, việc phê duyệt 168 dự án điện mặt trời với tổng công suất 14.707 MW/850 MW (cao gấp 17,3 lần so với tổng công suất được phê duyệt tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh) ko mang căn cứ pháp lý. tới cuối năm 2020, tổng công suất nguồn điện mặt trời nối lưới đã thêm tiền để phát triển thực tế là 8.642 MW, cao gấp 10,2 lần so với công suất tới năm 2020 được phê duyệt tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh (850 MW).

Điện mặt trời nối lưới đã thêm tiền để phát triển thực tế là 8.642 MW, cao gấp 10,2 lần so với công suất tới năm 2020 được phê duyệt tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh (850 MW), thậm chí vượt công suất quy hoạch tới năm 2025 (4.000 MW).

Ngoài ra, nguồn điện mặt trời mái nhà cũng đã được thêm tiền để phát triển nhanh với công suất lớn (7.864 MW), nâng tổng công suất nguồn điện mặt trời lên thành 16.506 MW, cao gấp 19,42 lần so với công suất phê duyệt tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh, dẫn tới cơ cấu công suất nguồn điện mặt trời theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh đã tăng từ một,4% lên 23,8%.

Cơ quan thanh tra cũng nêu rõ, nguồn điện mặt trời phụ thuộc vào thời tiết, tính ổn định thấp, do đó việc thêm tiền để phát triển nhiều dự án để nối lưới, tập trung đại khái ở khu vực những tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, dẫn tới mất cân đối giữa nguồn và lưới, cơ cấu nguồn điện, vùng miền,… gây khó khăn cho công tác quản lý vận hành hệ thống điện.

Theo TTCP, trách nhiệm chính đối với những tật xấu, vi phạm nêu trên thuộc về Bộ Công Thương, ngoài ra còn mang trách nhiệm liên quan của UBND những tỉnh trong việc đề xuất thêm tiền để phát triển dự án.

PHẠM DUY

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *