5+1=?

 5+1=?

5+1=?

Trong giờ số học, thầy giáo đã giảng thế nào là phép tính cộng. Sau khi giảng xong, thầy giáo đặt câu hỏi:

– Thêm 1 vào 5, sẽ là bao nhiêu?

– Học trò: im lặng.

– Thầy giáo nói tiếp: Thí dụ, tôi cho các em 5 con chim bồ câu, rồi sau đó thêm 1 con nữa. Các em sẽ có bao nhiêu bồ câu?

– Bảy!

– Thầy giáo ngạc hiên: Sao lại bảy? Tại sao?

– Cậu học sinh giải thích: Thưa thầy, ở nhà em đã có 1 con bồ câu rồi ạ!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *