Ai cũng nói thế

 Ai cũng nói thế

Ai cũng nói thế

Bị cáo cố thanh minh:

– Thưa ông thẩm phán, tôi hoàn toàn vô tội.

– Phải, chẳng ai lại không nói như thế cả.

– Đấy, ông thấy chưa, nếu mọi người đều nói như thế thì đúng quá còn gì!!!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *