Ai giỏi hơn

 Ai giỏi hơn

Ai giỏi hơn

Vợ tôi là diễn viên xiếc, cô ấy diễn được cả trò phun lửa.

Ăn thua gì, vợ tôi chẳng cần diễn viên còn “hét ra lửa” kìa!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *