Ai lấy được vợ đẹp

 Ai lấy được vợ đẹp

Ai lấy được vợ đẹp

– Các cụ ngày xưa có câu nói “khỉ leo cành khế”, đúng thật, thường mấy thằng ngu dốt lại lấy được vợ đẹp.

– Tôi nghĩ là vợ anh cũng là một người đẹp đấy.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *