Ăn vụng..

 Ăn vụng..

Ăn vụng..

 

– Mẹ: Con ăn vụng canh phải không?
– Quỳnh: Không như thế được, khi con ăn, con có đánh đổ ra quần áo đâu?
– Mẹ: !!!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *