Bài tập làm văn..

 Bài tập làm văn..

Bài tập làm văn..

 

– Thật là quá đáng!

– Thầy giáo nghiêm giọng mắng Taychot : Sao bài tập làm văn tả con chó của em y như bài của anh Tue là sao, không sai một chữ?

– Em biết làm sao được, thưa thầy: Nhà em không có chó nên sang nhà anh ấy tả nhờ con chó đó.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *