Bay đến Mặt trời vào ban đêm

 Bay đến Mặt trời vào ban đêm

Bay đến Mặt trời vào ban đêm

Ba cô gái, một tóc vàng, một tóc đen và một tóc nâu, cùng làm việc cho NASA. Họ đang bàn với nhau xem sẽ đi đâu trong chuyến du hành vũ trụ tiếp theo.

– Tóc nâu nói: Hay thử tới sao Hỏa xem.

– Tóc đen vốn ưa chỗ mát mẻ: Tốt nhất là lên mặt trăng.

– Tóc vàng xen vào: Thôi đừng tranh luận nữa. Chúng ta sẽ bay đến mặt trời.

– Hai cô kia cười thông cảm: Không thể tới Mặt trời được. Bạn sẽ bị thiêu thành tro ngay.

– Sau một thoáng cau mày, tóc vàng reo lên: Tớ nghĩ ra rồi, chúng ta sẽ bay vào ban đêm.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *