Bình luận vui về động vật.

 Bình luận vui về động vật.

Bình luận vui về động vật.

Kiến là loài côn trùng thông minh nhất. Vì thế người ta hay hỏi ý kiến.

Vẹt là loài chim mẫu mực, giỏi giang nhất nên nhiều học trò thích học vẹt.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *