Bộ Công Thương thanh tra nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong năm 2024

 Bộ Công Thương thanh tra nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong năm 2024

những doanh nghiệp mang trong danh sách thanh tra gồm: Tổng liên doanh cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco); Tổng liên doanh Điện lực miền Nam (EVNSPC); Tổng liên doanh Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV; Tổng liên doanh Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE); Nhà máy Đúc Veam (thuộc Tổng liên doanh Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam).

Ngoài ra là những đơn vị: Trường Cao đẳng khoa học và Kinh tế Công nghiệp; Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp và Cục Quản lý thị trường TP.HCM

Theo kế hoạch, Bộ Công Thương sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với những công trình điện; duy trì điều kiện của giấy phép hoạt động điện lực và hoạt động điện lực trong những lĩnh vực an toàn điện, chất lượng dịch vụ khách hàng; kiểm định thiết bị điện, dụng cụ điện tại Tổng liên doanh Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco)

Tổng liên doanh Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Habeco)

Tại Habeco, Phòng Thanh tra Kinh tế xã hội và Kiểm toán nội bộ sẽ thanh tra việc chấp hành những quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng vốn; hoạt động sản xuất, kinh doanh; công tác thêm tiền để phát triển, mua sắm, sử dụng tài sản và thực hiện dự án.

Đơn vị này cũng thanh tra việc thực hiện những quy định của pháp luật về hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; về an toàn trong khai thác, chế biến than tại Tổng liên doanh Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV.

Đồng thời phối hợp Vụ Kế hoạch tài chính thanh tra việc chấp hành những quy định của Nhà nước trong quản lý sử dụng vốn; hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; công tác thêm tiền để phát triển, mua sắm trang thiết bị tại Tổng liên doanh Máy và Thiết bị công nghiệp (MIE) và Nhà máy Đúc Veam.

Còn tại những Trường Cao đẳng khoa học và Kinh tế Công nghiệp và Trường Đại học Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp, nội dung thanh tra sẽ tập trung vào việc chấp hành những quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; công tác quản lý, sử dụng vốn, ngân sách; công tác thêm tiền để phát triển xây dựng, cải tạo sửa chữa, mua sắm, quản lý tài sản công; hoạt động dịch vụ và sự nghiệp mang thu.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM được thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

PHẠM DUY

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *