Bỏ sang đĩa khác

 Bỏ sang đĩa khác

Bỏ sang đĩa khác

Cả nhà đang ăn tối thì cậu con trai nói:
– Bố ơi! Con ghét những cái lỗ trên miếng pho mát lắm!
– Ông bố vừa xem tivi vừa đáp: Ôi con trai! Con cứ ăn pho mát còn bỏ những cái lỗ sang dĩa khác.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *