Bó tay

 Bó tay

Bó tay

– Hùng: Thằng Nam giỏi toán nhất lớp tớ mà nó cũng phải chịu bó tay trước đề toán đấy!
– Hạnh: Đề toán khó đến thế ư?
– Hùng: Không! Dễ lắm nhưng vì nó bị bó bột nên không viết được.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *