Cấm hút thuốc

– Vợ cậu có cấm cậu hút thuốc lá ở nhà không?

– Cấm tuốt, ở nhà, ở cơ quan cũng như nơi công cộng.

– Hút ngoài đường thì liên quan gì đến cô ấy chứ.

– Cô ấy bảo, trong gia đình một người hút thuốc là đủ tốn tiền lắm rồi.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *