Câu

– Em: Chị ơi, đặt cho em 4 lọai câu: nghi vấn, cảm thán, cầu khiến, trần thuật.
– Chị (Đang mải xem tivi): Em viết lần lượt: Ai là triệu phú, Chiếc nón kỳ diệu, Hãy chọn giá đúng, Ở nhà chủ nhật.
– Em: ???

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *