Chào hỏi

 Chào hỏi

Chào hỏi

– Cô: em muốn nói lời chào hỏi thì em nói gì trước?
– Tèo: Thưa cô, là chào bạn ạ!
– Cô: Rồi tiếp theo là gì?
– Tèo: là bấm Enter

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *