Chỉ bằng phân nửa thôi

 Chỉ bằng phân nửa thôi

Chỉ bằng phân nửa thôi

– Còm nhom: Này, tớ thấy ngay cả đứa học giỏi nhất lớp mình cũng chỉ bằng phân nửa cậu thôi…
– Béo ú: Thật thế ư? Cậu quá lời rồi!
– Còm nhom: Thì đấy, so với cái Mỹ, cậu chả nặng gấp đôi và ngồi tốn chỗ gấp đôi nó còn gì!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *