Chỉ đường

 Chỉ đường

Chỉ đường

Trên sa mạc, một anh đi đường hỏi một thổ dân vừa gặp:

– Anh cho biết đến làng gần nhất còn bao lâu nữa?

– Sắp đến rồi. Anh cứ đi thẳng, đến thứ sáu tuần sau thì rẽ phải và thứ bảy là tới.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *