Chỉ lặp lại mà thôi

 Chỉ lặp lại mà thôi

Chỉ lặp lại mà thôi

Một nhà văn trẻ than thở với bạn:

– Lão Y. thật là tệ, sau khi phê bình từng câu, từng chữ trong cuốn truyện của tớ, ông ta kết luận tớ là kẻ bất tài!

– Cậu đừng để ý đến ông ta làm gì, người ta vẫn bảo ông ta là con vẹt, chỉ chuyên lặp lại lời thiên hạ thôi mà.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *