Chỉ một màn

 Chỉ một màn

Chỉ một màn

Hai người bạn đi dạo với nhau. Một anh bảo:

– Tối qua, tôi đến nhà hát xem kịch. Nhưng chỉ xem đến màn một rồi ra khỏi rạp.

– Tại sao?

– Tại vì, trên chương trình có nói: “Màn hai… 3 năm sau”. Anh xem thời gian dài như thế, tôi đợi làm sao được?

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *