Chiếc của tôi

 Chiếc của tôi

Chiếc của tôi

Trong giờ học, giáo sư giảng cho sinh viên về hộp sọ:

– Đây là một mẫu sọ khỉ đặc biệt. Trong thành phố của chúng ta chỉ có hai chiếc. Một chiếc trong viện bảo tàng và một chiếc của tôi.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *