Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm đề xuất phương án biên soạn một bộ sách giáo khoa

 Chính phủ yêu cầu Bộ GD&ĐT sớm đề xuất phương án biên soạn một bộ sách giáo khoa

Chỉ đạo này được Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ tại Chỉ thị số 32 ban hành ngày 25/12 về việc tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông.

Chỉ thị nêu, Chương trình giáo dục phổ thông mới được triển khai bước đầu mang lại chuyển biến tích cực; đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được củng cố, tăng cường; hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm thêm vốn; chất lượng giáo dục phổ thông được duy trì và tăng.

Tuy nhiên, người đứng đầu Chính phủ cho rằng một số văn bản triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành còn chậm, chưa đồng bộ, thống nhất; việc biên soạn, thực nghiệm và thẩm định sách giáo khoa còn hạn chế; tình trạng thừa, thiếu giáo viên chậm được khắc phục; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học chưa hoàn thành được yêu cầu đổi mới.

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 năm học 2022 - 2023. (Ảnh: TTXVN)

Thí sinh làm thủ tục dự thi vào lớp 10 năm học 2022 – 2023. (Ảnh: TTXVN)

Để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông theo những nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo với trách nhiệm xây dựng Kế hoạch hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 686 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Giám sát chuyên đề về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014 và Nghị quyết số 51/2017 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông”.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phải hoàn thiện Đề án thêm vốn cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tối thiểu hoàn thành yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới, trình Thủ tướng trong năm 2024.

“Tiếp tục hoàn thiện và phát triển Chương trình giáo dục phổ thông mới phù hợp với mục tiêu, yêu cầu đặt ra; hoàn thiện quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm, trình Thủ tướng trong tháng 12/2023”, chỉ thị nêu yêu cầu của Thủ tướng đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

ngoại trừ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng được giao tổng kết việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018, trên cơ sở đó đề xuất phương án, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội việc tổ chức biên soạn một bộ sách giáo khoa theo quy định.

Đồng thời, Bộ này phải ban hành văn bản hướng dẫn về phương pháp định giá sách giáo khoa, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ mức mức chi phí sản xuất, phát hành để giảm giá thành sách giáo khoa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khẩn trương thực hiện thống nhất liên thông chương trình, nội dung những bậc học trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Đáng nhấn mạnh, Bộ Nội vụ được Thủ tướng giao chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc những địa phương thực hiện việc tuyển dụng giáo viên theo biên chế được giao, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên của những cơ sở giáo dục.

Bộ Tài chính xếp đặt ngân sách cho giáo dục, đào tạo và kinh phí thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Trong lúc đó, Bộ Kế hoạch và thêm vốn tiếp tục tổng hợp, trình cấp với thẩm quyền bổ sung kế hoạch thêm vốn công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 cho những địa phương để thực hiện những chương trình, đề án, dự án tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

Về phía UBND những tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Thủ tướng yêu cầu với trách nhiệm rà soát quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông; quy hoạch quỹ đất sử dụng cho giáo dục và đào tạo.

“Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động những nguồn lực thêm vốn cho giáo dục; tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện đồng bộ những giải pháp giải quyết tình trạng thừa, thiếu giáo viên; thực hiện tuyển dụng giáo viên bảo đảm đủ số biên chế được cấp với thẩm quyền giao”, chỉ thị nêu.

Lãnh đạo chính phủ cũng lưu ý những địa phương ưu tiên nguồn lực thêm vốn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học đối với những cơ sở giáo dục phổ thông hoàn thành nhu cầu tối thiểu theo Chương trình giáo dục phổ thông mới.

Anh Văn

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *