Chưa biết..

 Chưa biết..

Chưa biết..

 

Hai người đang leo núi thì 1 người trượt chân rơi xuống, người kia ngoái lại hét:
– Có sao khônggggg??
– Chưa biết, vẫn đang r..ơ..i…i. : D

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *