Chưa chi đã đau

 Chưa chi đã đau

Chưa chi đã đau

Y tá chuẩn bị tiêm thuốc, chợt bệnh nhân kêu toáng lên:

– Á… Á! Đau quá!

– Ông này hay nhỉ? Tôi đã tiêm đâu mà ông kêu ầm lên thế!

– Chân! Chân! Gót giày của cô đâm thủng chân tôi rồi!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *