Chuyện không thể được

Thầy giáo muốn gợi mở cho bé Môli biết ý nghĩa của chữ kỳ tích: “Em thử suy nghĩ xem, Môli, nếu có người từ trên đỉnh tháp rơi xuống mà chẳng hề suy suyển thì đó nghĩa là gì?”

– “Ngẫu nhiên ạ!”

– “Không phải thế” Thầy giáo lắc đầu.

– “Môli! Nếu người đó lại rơi từ trên đỉnh tháp xuống nữa mà vẫn không bị thương thì gọi là…”

– “May mắn ạ!”

– “Em hiểu sai ý của thầy rồi”. Thầy giáo vẫn kiên nhẫn tiếp tục: “Người này lần thứ ba leo lên đỉnh tháp cũng lại rơi xuống nhưng vẫn không hề bị thương thì phải gọi là…”

– “Chà, em hiểu rồi. Như thế gọi là không thể được.” Môli vùng kêu lên.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *