Có phải bác sĩ không?

 Có phải bác sĩ không?

Có phải bác sĩ không?

– Tí: Mẹ ơi! Cô Thư là bác sĩ hả mẹ?
– Mẹ: Không! Nhưng con hỏi để làm gì?
– Tí: Dạ! Vì hôm trước con trèo lên cây ổi nhà cô ấy, cô ấy bảo “gan cháu to đấy”
– Mẹ: ???

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *