Có phong bì tôi mới ký..

 Có phong bì tôi mới ký..

Có phong bì tôi mới ký..

 

Cô giáo bảo một học sinh: “Em về chép phạt 100 lần bài này và xin chữ ký của bố mẹ”.

– Thưa cô, em hứa sẽ chép đầy đủ, nhưng cô cho em xin 1 cái phong bì.

– Để làm gì?

– Bố vẫn bảo mẹ em rằng: “Thời buổi này phải có phong bì tôi mới ký”.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *