Con xin xuống ạ…

 Con xin xuống ạ…

Con xin xuống ạ…

Một anh trộm vào nhà một đôi vợ chồng trẻ, nấp trên chạn nhà, rình cơ hội. Trong đêm tối nghe có tiếng lục cục và tiếng chị vợ thì thầm: “Nó đâu rồi?”

– Ðây, đây! – Tiếng anh chồng.
– Nằm trên à? – Tiếng chị vợ.

Trộm ta lo quá, chắc vợ chồng nhà nó biết mình nằm trên chạn này rồi. Ðang nghĩ cách tháo, thì bỗng chị vợ thú quá kêu lên:

– Có sướng không? Có sướng không?

Trộm ta hoảng quá, van lạy rối rít:

– Lạy bà, lạy cả hai ông bà tha cho, con xin xuống ngay bây giờ đây ạ!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *