Công ơn của thầy cô..

 Công ơn của thầy cô..

Công ơn của thầy cô..

Trong lớp học giờ đạo đức, thầy giáo đang giảng về công ơn của thầy cô. Thầy giáo hỏi cả lớp:

– Các em hãy cho thầy biết một câu tục ngữ về người thầy. Lớp im lặng. Thầy giáo mớm ý:

– Câu này có 2 chữ “mày” và “nên” Lớp vẫn im lặng. Thầy giáo lại mớm ý:

– Câu này có cả 2 chữ “không” và “đố” Lớp tiếp tục im lặng. Thầy giáo điên tiết:

– Câu này có 6 chữ, có cả 2 chữ “thầy” và “làm”. Ðây là câu gì? Cuối lớp có 1 cánh tay rụt rè giơ lên.

– Thưa thầy đó là câu “Làm thầy mày không nên đố”

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *