Cũng may

 Cũng may

Cũng may

– Thính: Ê , Trâm, em bạn vừa té trên cây ổi đấy!
– Trâm (cuống quýt): Thế cây ổi ở cạnh vườn hoa hay ở mảnh đất trống ?
– Thính: Thì cây ổi ở mảnh đất trống
– Trâm (thở phào): Thế thì may quá , nó ko làm gãy cây hoa hồng của tớ!
– Thính:(ngất ngay lập tức)

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *