Cũng thế thôi

 Cũng thế thôi

Cũng thế thôi

Vừa thấy Siêu đi học về, Nhân vội vã hỏi :
– Tớ bị cúm, tiếc quá, ko được coi đá bóng. Kết quả ra sao, lớp mình thắng hay thua ?
– Siêu (la to): Lớp mình thắng 2/1
– Nhân: Lớp mình giỏi nhỉ! Còn bài kiểm tra Toán, Văn, hôm nay cô trả, tớ được mấy điểm?
– Siêu: Cũng thế thôi!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *