Đàn bà hói cũng không tha..

 Đàn bà hói cũng không tha..

Đàn bà hói cũng không tha..

Đêm khuya chồng đi công tác mới về nhà. Irena nhìn kĩ áo vét của chồng mà không tìm thấy một sợi tóc phụ nữ nào.

– Thì ra là anh tệ đến như thế : người vợ đay nghiến,  ngay cả đàn bà hói anh cũng không tha.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *