Đặt chân lên mặt trăng

 Đặt chân lên mặt trăng

Đặt chân lên mặt trăng

– Thầy: trò Quỳnh cho thầy biết ai là người đặt chân đầu tiên lên mặt trăng?
– Quỳnh: Thưa thầy, chú Cuội ạ!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *