Đắt vì chương trình video hiếm có

 Đắt vì chương trình video hiếm có

Đắt vì chương trình video hiếm có

Một tù trưởng da đỏ thuê phòng ở khách sạn tại New York. Lễ tân cho biết:

– Chúng tôi có hai loại phòng, 40 USD và 100 USD.

– Hai loại phòng khác nhau ở điểm nào?

– Trong phòng loại 100 USD có chương trình video nói về sự chiến thắng của người da đỏ.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *