Đây là cái gì?

 Đây là cái gì?

Đây là cái gì?

Cô giáo dùng ngón tay trỏ chỉ trên bản đồ một điểm rồi hỏi:

– Đây là cái gì?

– Trò: Thưa cô, đấy là ngón trỏ của cô ạ…

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *