Đều phải đến

 Đều phải đến

Đều phải đến

Buổi trưa đi học về , cậu bé vui vẻ nói với ba:
– Ba ơi! Chiều nay ba đến lớp để cô giải lại bài toán cô ra ngày hôm qua.
– Sao lại là ba? Ba có đi học đâu?
– Cô bảo tất cả ai làm sai bài toán này đều phải đến ạ.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *