Đi đâu đây?

 Đi đâu đây?

Đi đâu đây?

Ở phòng khám bệnh ra, vợ bảo chồng:

– Anh yêu, bác sĩ khuyên em nên đi du lịch vài tuần, vậy ta đi đâu bây giờ?

– Đi gặp bác sĩ khác!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *