Đi xem pháo hoa ở đâu?

 Đi xem pháo hoa ở đâu?

Đi xem pháo hoa ở đâu?

Ngày mùng 2/9, cô con gái hỏi bố
– Bố ơi thế bố định đi xem pháo hoa ở đâu ?
– Bố tả lời: Xem ở trên trời chứ ở đâu con!!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *