Điều động, bổ nhiệm 2 phó giám đốc sở ở Quảng Bình

 Điều động, bổ nhiệm 2 phó giám đốc sở ở Quảng Bình

Chiều 26-12, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ trao những quyết định của người mang quyền lực cao tỉnh về công tác cán bộ.

Phó người mang quyền lực cao tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hoàng giữ dịch vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Phó người mang quyền lực cao tỉnh Quảng Bình Phan Mạnh Hùng trao quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hòa Sơn giữ dịch vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và thêm vốn.

Theo đó, thực hiện những thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về công tác cán bộ, người mang quyền lực cao tỉnh đã quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hoàng – Trưởng phòng Đô thị hạ tầng và Kinh tế xây dựng, Sở Xây dựng giữ dịch vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng.

người mang quyền lực cao tỉnh Quảng Bình cũng quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hòa Sơn, Phó người mang quyền lực cao UBND TP Đồng Hới, giữ dịch vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và thêm vốn.

Tại sự kiện, ông Phan Mạnh Hùng, Phó người mang quyền lực cao UBND tỉnh Quảng Bình, ghi nhận, giới thiệu thông tin cao năng lực, quá trình công tác của những cán bộ được điều động, bổ nhiệm và đề nghị tập thể lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và thêm vốn tiếp tục quan tâm, giúp đỡ 2 tân phó giám đốc sở phát huy tốt năng lực, sở trường trong công tác.

những tân phó giám đốc sở bày tỏ quyết tâm trên cương vị mới sẽ ko ngừng nỗ lực rèn luyện, phấn đấu phấn đấu, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, đem hết khả năng, trí tuệ, đoàn kết để cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *