Điều kiện chuyển đổi vàng miếng thông thường thành vàng miếng 9999

 Điều kiện chuyển đổi vàng miếng thông thường thành vàng miếng 9999

Việc chuyển đổi vàng miếng thông thường thành vàng miếng 9999 được quy định tại khoản một và khoản 4 Điều 6 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012 như sau: 

– Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật gửi văn bản đề nghị Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý Ngoại hối) cho phép chuyển đổi vàng miếng khác mang nguồn gốc hợp pháp, hợp lệ thành vàng miếng SJC.

– Dựa vào văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước về việc chuyển đổi vàng miếng khác thành vàng miếng SJC, tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng ký kết Hợp đồng gia công vàng miếng SJC với nhà hàng SJC.

Tổ chức tin dụng được phép chuyển đổi vàng miếng thông thường thành vàng miếng 9999. (Ảnh: SJC)

 Tổ chức tin dụng được phép chuyển đổi vàng miếng thông thường thành vàng miếng 9999. (Ảnh: SJC)

Như vậy, tổ chức tin dụng được phép chuyển đổi vàng miếng thông thường thành vàng miếng 9999 (vàng miếng SJC). Tuy nhiên, việc chuyển đổi vàng miếng chỉ được thực hiện sau lúc được sự cho phép của Ngân hàng Nhà nước và sẽ được nhà hàng SJC thực hiện thông qua Hợp đồng gia công vàng miếng.

Sau lúc được chấp thuận việc chuyển đổi vàng miếng thông thường thành vàng miếng 9999, tổ chức tín dụng phải mang trách nhiệm đảm bảo một số yêu cầu theo quy định tại Điều 12 Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012.

Cụ thể, tổ chức tín dụng phải mang trách nhiệm về nguồn gốc và tính hợp pháp của vàng miếng khác mà Ngân hàng Nhà nước đã cho phép chuyển đổi thành vàng miếng SJC. Ngoài ra, tổ chức tín dụng phải lưu giữ hóa đơn và chứng từ liên quan tới việc sử dụng vàng miếng khác để gia công vàng miếng SJC, để phục vụ việc thanh tra và kiểm tra Tương lai.

Đặc điểm trước lúc gia công của vàng miếng 9999

Điều 3 của Quyết định 1623/QĐ-NHNN năm 2012, mang quy định khía cạnh về nguồn vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng SJC. Trước lúc vàng miếng 9999 được gia công và sản xuất, nó sẽ mang những đặc điểm cụ thể như sau:

– ko đủ trọng lượng, bị cắt dũa, mài mòn: Vàng miếng 9999 trước lúc gia công mang thể ko đạt đủ trọng lượng quy định, hoặc mang thể đã trải qua quá trình cắt dũa hoặc mài mòn để điều chỉnh hình dạng và kích thước. 

– Bị trầy xước: Trong quá trình vận chuyển, lưu kho hoặc xử lý, vàng miếng 9999 mang thể bị trầy xước, gây ra những vết nhỏ trên bề mặt. Điều này mang thể ảnh hưởng tới tính thẩm mỹ và chất lượng của vàng miếng.

– Bị đóng thêm những dấu hiệu, ký hiệu ko phải của nhà hàng SJC: Vàng miếng 9999 mang thể bị thêm vào những dấu hiệu, ký hiệu ko thuộc về nhà hàng SJC. 

– Bị biến dạng: Trong quá trình sản xuất, mang thể xảy ra tình trạng vàng miếng 9999 bị biến dạng, tức là hình dạng hoặc cấu trúc của vàng thay đổi so với kích thước và hình dạng mong muốn ban đầu. Điều này mang thể xuất phát từ quy trình sản xuất ko chính xác hoặc những yếu tố khác ảnh hưởng tới tính hình thể của vàng.

Bằng Lăng(tổng hợp)

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *