Đỡ hơn nhiều..

 Đỡ hơn nhiều..

Đỡ hơn nhiều..

 

Thầy bói xem chỉ tay một người đàn ông.

– Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó… sẽ đỡ hơn nhiều.

– Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?

– Không, vì ông sẽ quen thôi mà.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *