Đỡ khổ hơn

 Đỡ khổ hơn

Đỡ khổ hơn

Thầy bói xem chỉ tay một người đàn ông.

– Nửa đầu cuộc đời, ông khổ sở vì thiếu tiền, sau đó… sẽ đỡ hơn nhiều.

– Vì tôi sẽ kiếm ra tiền ư?

– Không, vì ông sẽ quen đi.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *