Dự báo thời tiết

 Dự báo thời tiết

Dự báo thời tiết

Hai nhà chiêm tinh nói chuyện với nhau:

– Mùa hè năm nay đẹp nhỉ!

– Ừ, giống như mùa hè năm 2020 vậy.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *