Đường hàng không

 Đường hàng không

Đường hàng không

– Thầy: Bệnh sốt xuất huyết lây qua đường nào vậy hả Quỷnh?
– Quỳnh: Dạ, thưa thầy, qua…đường hàng không ạ
– Thầy: Sao lại qua đường đó?
– Quỳnh: Vì muỗi vằn sau khi chích hút máu xong bay đi truyền bệnh từ người này sang người khác ạ.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *