Gà trống gáy sớm

 Gà trống gáy sớm

Gà trống gáy sớm

Cu Tí hỏi bố:

– Bố ơi, sao gà trống gáy sớm thế?

– Để mọi người nghe thấy tiếng chúng, vì sau đó khi lũ gà mái thức dậy thì chuyện đó là không thể được.

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *