Giải ngân vốn FDI đạt kỷ lục hơn 23 tỷ USD

 Giải ngân vốn FDI đạt kỷ lục hơn 23 tỷ USD

Đây cũng là mức giải ngân vốn FDI kỷ lục kể từ trước tới nay.

Theo Cục thêm tiền để phát triển nước ngoài (Bộ Kế hoạch và thêm tiền để phát triển), trong tổng vốn đăng ký hơn 36,6 tỷ USD thì vốn đăng ký mới đạt sắp 20,19 tỷ USD, tăng 62,2% so với cùng kỳ. Số dự án đăng ký mới cũng đạt 3.188 dự án, tăng 56,6%. Như vậy, cả dự án mới và vốn đăng ký mới đều tăng mạnh. Đây là một điểm sáng rất đáng ghi nhận.

Năm 2023 cũng ghi nhận một.262 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn thêm tiền để phát triển (tăng 14% so với cùng kỳ), với tổng vốn thêm tiền để phát triển tăng thêm đạt hơn 7,88 tỷ USD.

Tổng hợp của Cục thêm tiền để phát triển nước ngoài nêu rõ, vốn thêm tiền để phát triển nước ngoài tiếp tục tập trung nhiều vào những tỉnh, thành phố với nhiều lợi thế trong thu hút thêm tiền để phát triển nước ngoài (với cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến thêm tiền để phát triển…) như TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Bắc Ninh, Nghệ An, Bình Dương, Đồng Nai.

Riêng 10 địa phương này đã chiếm tới 78,6% số dự án mới và 74,4% số vốn của cả nước trong năm 2023.

Năm 2023, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt 23,18 tỷ USD. (Ảnh minh họa: Mekong Asean)

Năm 2023, vốn thực hiện của dự án thêm tiền để phát triển nước ngoài ước đạt 23,18 tỷ USD. (Ảnh minh họa: Mekong Asean)

Nếu tính theo địa bàn, TP.HCM là quán quân thu hút thêm tiền để phát triển nước ngoài trong năm 2023, với tổng vốn thêm tiền để phát triển đăng ký hơn 5,85 tỷ USD. Tuy nhiên, vốn thêm tiền để phát triển của TP.HCM tất cả theo phương thức góp vốn, mua cổ phần. Hải Phòng xếp thứ hai với tổng vốn thêm tiền để phát triển đăng ký hơn 3,26 tỷ USD. Tiếp theo lần lượt là Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Bình…

những nhà thêm tiền để phát triển nước ngoài đã thêm tiền để phát triển vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn thêm tiền để phát triển đạt hơn 23,5 tỷ USD.

Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn thêm tiền để phát triển sắp 4,67 tỷ USD. những ngành sản xuất, phân phối điện; tài chính – ngân hàng xếp thứ 3 và 4 với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt hơn 2,37 tỷ USD và sắp một,56 tỷ USD…

Xét về đối tác, trong năm 2023, đã với 111 quốc gia và vùng lãnh thổ với thêm tiền để phát triển tại Việt Nam. Trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn thêm tiền để phát triển hơn 6,8 tỷ USD, chiếm 18,6% tổng vốn thêm tiền để phát triển vào Việt Nam, tăng 5,4% so với cùng kỳ 2022. Nhật Bản đứng thứ hai với sắp 6,57 tỷ USD.

Trong lúc đó, Trung Quốc dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 22,2%). Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 25,9%) và góp vốn, mua cổ phần (chiếm 27,8%).

PHẠM DUY

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *