Google làm SEO quá kém!

 Google làm SEO quá kém!

Google làm SEO quá kém!

Một ngày đẹp trời tại một công ty lớn, một nhân viên nhận được một bức email như sau:
– “Dear google.com, I visited your website and noticed that you are not listed in most of the major search engines and directories…”
– Dịch: “Google.com thân mến, tôi đã ghé thăm trang web của bạn và nhận thấy nó không xuất hiện trên các công cụ tìm kiếm…”
– Kết luận: công ty Google không biết làm SEO (Search Engine Optimization, tối ưu hóa bộ máy tìm kiếm)
– Chú thích: Google là công cụ tìm kiếm lớn nhất thế giới!

Related post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *